Wyszukiwarka

REGULAMIN

1) ZAPISY

 • aby wziąć udział w spotkaniu SzybkieRandki, organizowanym przez serwis szybkierandki24.pl, należy wcześniej zakupić bilet wstępu w danym mieście
 • osoby chcące uczestniczyć w spotkaniu SzybkieRandki, zobowiązane są do podania swojego imienia i nazwiska, aktualnego numeru telefonu oraz adresu e-mail. Organizator potrzebuje wyżej wymienionych danych do prawidłowej organizacji spotkania. Dane są poufne, nie są rozpowszechniane ani zapisywane przez organizatora na dłużej, niż czas organizacji wydarzenia.
 • W trakcie zabawy uczestnicy wyrażają chęć spotkania się z wybranymi osobami, zapisująć wybór TAK lub NIE na formularzach. Wskazane w formularzu dane kontaktowe zostają przekazane przez organizatora TYLKO osobom, które wzajemnie wyraziły na to zgodę.
 • podczas spotkania używamy tylko swojego imienia i przydzielonego numeru uczestnika.

 • w trakcie spotkania  niedopuszczalne jest spożywania napojów zakupionych poza lokalem, w którym odbywa się wydarzenie. Szybkie Randki organizowane są zawsze w lokalach komercyjnych (kawiarnia/klub/pub/restauracja), gdzie można zakupić napoje (alkoholowe i bezalkoholowe) na miejscu.
 • w spotkaniach mogą wziać udział osoby niepełnoletnie za zgodą Rodziców. 


2) OPŁATY

 • Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie występuje możliwość odstąpienia od umowy zawartej w drodze zgłoszenia swojego udziału w wydarzeniu ze ściśle określonym terminem realizacji, chyba że strony porozumieją się inaczej. Kwestię tą regulują poniższe punkty.

 • W przypadku rezygnacji z udziału w wybranej imprezie należy niezwłocznie powiadomić o tym organizatora, jednak nie później niż 24h przed wyznaczonym terminem spotkania.

 • odwołanie swojej obecności w dniu imprezy, lub w ogóle niezjawienie się na spotkaniu bez wcześniejszego powiadomienia, powoduje utratę ważności biletu wstępu oraz ceny biletu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyznaczonego spotkania po wcześniejszym poinformowaniu o tym uczestników. W takiej sytuacji wszystkie opłaty zostaną zwrócone.

 • Każdy uczestnik powinien zapoznać sie z zasadami Szybkich Randek przed rozpoczęciem zabawy. 


3) ZASADY I PRZEBIEG SPOTKANIA

 • każdy mężczyzna ma 5 min. na rozmowę z każdą kobietą
 • zachowujemy anonimowość - posługujemy sie tylko imieniem 
 • pełna dyskrecja - dane kontaktowe podajemy tylko osobom, które wzajemnie wyraziły na to zgodę
 • na Szybkiej Randce poznajesz ludzi - potem somodzielnie decydujesz, z kim się umówić po spotkaniu!
 • wypełnione formularze oddajemy organizatorowi, który przesyła do Ciebie indywidualną listę zainteresowanych dalszym spotkaniem z Tobą 
 • spotkanie trwa 1,5-2h